Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων ειδικής κατηγορίας (πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις)

Αναφορικά με την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι της ειδικής αυτής κατηγορίας καλούνται να απευθυνθούν σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.:

Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων