Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας ΓΕ.Λ Τραγαίας σχολικού έτους 2021-2022

Σας παραθέτουμε τον επικαιροποιημένο σχολικό κανονισμό λειτουργίας του ΓΕ.Λ Τραγαίας για το σχολικό έτος 2021-2022 στον παρακάτω σύνδεσμο:

Εσωτερικός Κανονισμός 2021-2022