Σχολικός Προγραμματισμός του ΓΕ. Λ Τραγαίας για το σχολικό έτος 2022-2023

Στο έγγραφο που ακολουθεί παρουσιάζεται η συνοπτική έκθεση σχολικού προγραμματισμού του Σχολείου μας για το έτος 2022-2023.

Συνοπτική έκθεση σχολικού προγραμματισμού 2022-2023