ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022, το σχολείο μας απέστειλε ηλεκτρονικά τους ελέγχους τελικής επίδοσης των μαθητών των Α’ και Β’ τάξεων του Λυκείου μας, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mails) των γονέων-κηδεμόνων τους.
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά ή και ηλεκτρονικά με το σχολείο.